ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಂಶೋದನಾ ಸ್ಪರ್ದೆ

ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಡಂಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಂಶೋದನಾ ಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.